Mogelijkheden;

  • Een eenmalig consult in de praktijk (eerste telefooncontact hieraan voorafgaand is gratis)
  • Een hulpverleningstraject particulier (eerste half uur van het eerste gesprek is gratis)
  • Hulpverleningstraject via 1nP (nodig is verwijskaart van de huisarts, vergoedingen via de zorgverzekeraar zijn dan mogelijk, een voorwaarde is wel dat er een diagnose gesteld moet worden) Meer info over dit traject: 1np.nl
  • Skypeconsult
  • Telefonisch consult

Mijn particuliere uurtarief is 85 euro. Korte particuliere trajecten worden helaas niet vergoed. Een vergoed traject is wel mogelijk via 1nP. Ik kan daar telefonisch meer informatie over geven.

Bij een nieuwe aanmelding vraag ik of je een aantal vragenlijsten wilt invullen. Ik kan mij zo al een globaal beeld schetsen van je vraag. Dit scheelt dan tijd in het eerste gesprek.
De praktijk is geopend op dinsdag en donderdag. Op dinsdag doe ik naast administratie en verslaglegging ook telefonische gesprekken en bezoeken buiten de deur (denk aan scholen)