Reflexintegratie is een praktische behandeling die werkzaam is bij niet goed geïntegreerde neuro-sensomotorische reflexen. Het zenuwstelsel en de hersenstam spelen hierbij een belangrijke rol. Reflexintegratie behandeling heeft onder meer een positief effect op leren, houding en emoties.
Reflexen vormen de basis voor je hele ontwikkeling en hebben als doel dat je kunt overleven. Onze normale bewegingspatronen ontwikkelen zich op jonge leeftijd uit deze vroegkinderlijke reflexen. Deze primaire reflexpatronen ontwikkelen zich in onze eerste levensjaren tot houdingsreflexen die we iedere dag gebruiken. Bij onvoldoende geïntegreerde reflexen kunnen deze reflexpatronen ontwikkelingen negatief beïnvloeden. Een aantal van onze reflexen heeft bijvoorbeeld veel effect op leerprocessen. Andere niet geïntegreerde reflexpatronen hebben effect op hoe je omgaat met stress. Ik begeleid je met gerichte oefeningen en bewegingen die ik je bovendien kan aanleren, zodat je dit ook bij jezelf of bij je kind/partner kunt uitvoeren. Het is niet ingewikkeld om te doen. Reflexintegratie werkt o.a. bij;

 • stress
 • faalangst en blokkades tijdens activiteiten
 • druk of juist dromerig gedrag (AD(H)D-kenmerken)
 • kinderen/volwassenen met hechtingsproblemen
 • erg gevoelige kinderen en volwassenen
 • angst
 • slaapproblemen
 • teruggetrokken of juist grenzeloos gedrag

De neuro-senso-motorische reflexintegratie (MNRI®) werd ontwikkeld door Prof. Dr. Svetlana Masgutova. Het programma is gebaseerd op de vroegkinderlijke reflexpatronen. Dr. Masgutova werd in haar werk geïnspireerd door de volgende stelling van L.S. Vigotsky: “The First infant movements do not disappear; they continue to work in union with higher nervous formations…” (L.S. Vigotsky (1930)) Voor meer informatie: www.masgutovamethode.nl

Reflexintegratie wordt wereldwijd gebruikt. Ik heb zelf de volgende opleidingen gevolgd:

 • Dynamic and Postural Reflex Pattern Integration
 • Life Long Reflexintegration
 • Oral and Facial Reflexintegration van de MNRI®
 • Reflex Integration Disorder and PTSD recovery

De MNRI® opleiding is uitgebreid en ik kan mij voorlopig verder specialiseren in deze werkzame behandelmethode. Met de drie specialistische onderdelen die ik nu in mijn pakket heb, kan ik echter al veel patronen en dus klachten positief beïnvloeden. Het werkt!